Thống kê

Thống kê giải đặc biệt XSMN – Giải đặc biệt xsmn hôm nay

Thống kê giải đặc biệt lâu chưa về

 • 87: 603 Kỳ
 • 05: 431 Kỳ
 • 84: 417 Kỳ
 • 91: 411 Kỳ
 • 02: 389 Kỳ
 • 29: 369 Kỳ
 • 01: 343 Kỳ
 • 83: 330 Kỳ
 • 50: 319 Kỳ
 • 56: 318 Kỳ

Thống kê đầu giải đặc biệt lâu chưa về

 • Đầu 0: 54 Kỳ
 • Đầu 1: 64 Kỳ
 • Đầu 2: 55 Kỳ
 • Đầu 3: 58 Kỳ
 • Đầu 4: 60 Kỳ
 • Đầu 5: 63 Kỳ
 • Đầu 6: 59 Kỳ
 • Đầu 7: 57 Kỳ
 • Đầu 8: 56 Kỳ
 • Đầu 9: 53 Kỳ

Thống kê đuôi giải đặc biệt lâu chưa về

 • Đuôi 0: 67 Kỳ
 • Đuôi 1: 57 Kỳ
 • Đuôi 2: 56 Kỳ
 • Đuôi 3: 61 Kỳ
 • Đuôi 4: 55 Kỳ
 • Đuôi 5: 68 Kỳ
 • Đuôi 6: 58 Kỳ
 • Đuôi 7: 75 Kỳ
 • Đuôi 8: 59 Kỳ
 • Đuôi 9: 53 Kỳ

Tác giả: